Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach

Termomodernizacja budynku komunalnego w Kaniowie

Termomodernizacja SP Zabrzeg w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”

Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła-etap 2 – ul. Kasztanowa.

Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach

Remont i przebudowa pomieszczenia sali wielofunkcyjnej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 17A